Naar een Single European Sky

Het Single European Sky (SES) project beoogt hervorming van het Europese managementsysteem van het luchtverkeer. De International Airline Transport Association (IATA) waarschuwt dat de SES zal instorten als Europese landen niet de voorstellen van de Europese Commissie steunen om het initiatief nieuw leven in te blazen.

Geen van de doelstellingen is bereikt als gevolg van gebrek aan actie van staten. De voordelen van de zijn een verbetering van de veiligheid met een factor 10, een grotere capaciteit en minder vertragingen, en 10% verlaging van emissies van de Europese luchtvaart.

SES is mislukt

Tot dusver heeft de SES gefaald, omdat aanbieders van luchtnavigatie diensten (AN inadequate doelen hadden en onvoldoende onafhankelijk toezicht. De voorstellen van de Europese Commissie voorzien in een remedie door toezichthouders de bevoegdheid te geven robuuste prestatiedoelen af te dwingen.

IATA steunt de pogingen van de Commissie en sommige hervormingsgezinde landen met een pakket om:
1. De oprichting van een EU-breed agentschap met machtige en onafhankelijke nationale economische toezichthouders.
2. Versterking van de pan-Europese Netwerk Manager om de doelmatigheid te verbeteren, wat zal helpen vertragingen en emissies te verminderen.

Luchtverkeersleiding een monopolie

Hoewel de luchtverkeersleiding een monopolie is, is er geen sterk, onafhankelijk toezicht op, zoals bij ieder ander monopolie. De SES heeft tot dusver gefaald, omdat ANSPs inadequate doelen en onvoldoende onafhankelijk toezicht had. Het Commissievoorstel biedt een remedie door toezichthouders de bevoegdheid te geven om robuuste prestatiedoelen af te dwingen.

Blokkeren van hervormingen

Willie Walsh

Veel Europese landen overwegen de hervormingen te blokkeren ten gunste van een alternatieve visie, die de doelen en het en het toezicht zullen verzwakken. Hierdoor zou het hele hervormingspakket kunnen bezwijken. “Zo’n catastrofale mislukking van het Commissievoorstel zou jaren vergen om van te herstellen,” waarschuwt Willie Walsh, directeur-generaal van de IATA en voormalig topman van British Airways. “We zouden een reële gelegenheid hebben verloren voor veranderingen die hard nodig zijn.

En hij voegt eraan toe: “Het milieu en de Europese economie zullen daarvoor een hoge prijs betalen, samen met reizigers en luchtvaartmaatschappijen. Het is tijd voor landen om een eind te maken aan jaren van kortzichtig politiek manoeuvreren en administratieve verlamming en het Commissievoorstel te steunen om eindelijk een Single European Sky te realiseren.

Zie ook: Efficiënter Europees beheer van luchtverkeer

Tags: Single European Sky, IATA

Het Single European Sky (SES) project beoogt hervorming van het Europese managementsysteem van het luchtverkeer. De International Airline Transport Association (IATA) waarschuwt dat de SES zal instorten als Europese landen niet de voorstellen van de Europese Commissie steunen om het initiatief nieuw leven in te blazen.

Geen van de doelstellingen is bereikt als gevolg van gebrek aan actie van staten. De voordelen van de zijn een verbetering van de veiligheid met een factor 10, een grotere capaciteit en minder vertragingen, en 10% verlaging van emissies van de Europese luchtvaart.

SES is mislukt

Tot dusver heeft de SES gefaald, omdat aanbieders van luchtnavigatie diensten (AN inadequate doelen hadden en onvoldoende onafhankelijk toezicht. De voorstellen van de Europese Commissie voorzien in een remedie door toezichthouders de bevoegdheid te geven robuuste prestatiedoelen af te dwingen.

IATA steunt de pogingen van de Commissie en sommige hervormingsgezinde landen met een pakket om:
1. De oprichting van een EU-breed agentschap met machtige en onafhankelijke nationale economische toezichthouders.
2. Versterking van de pan-Europese Netwerk Manager om de doelmatigheid te verbeteren, wat zal helpen vertragingen en emissies te verminderen.

Luchtverkeersleiding een monopolie

Hoewel de luchtverkeersleiding een monopolie is, is er geen sterk, onafhankelijk toezicht op, zoals bij ieder ander monopolie. De SES heeft tot dusver gefaald, omdat ANSPs inadequate doelen en onvoldoende onafhankelijk toezicht had. Het Commissievoorstel biedt een remedie door toezichthouders de bevoegdheid te geven om robuuste prestatiedoelen af te dwingen.

Blokkeren van hervormingen

Willie Walsh

Veel Europese landen overwegen de hervormingen te blokkeren ten gunste van een alternatieve visie, die de doelen en het en het toezicht zullen verzwakken. Hierdoor zou het hele hervormingspakket kunnen bezwijken. “Zo’n catastrofale mislukking van het Commissievoorstel zou jaren vergen om van te herstellen,” waarschuwt Willie Walsh, directeur-generaal van de IATA en voormalig topman van British Airways. “We zouden een reële gelegenheid hebben verloren voor veranderingen die hard nodig zijn.

En hij voegt eraan toe: “Het milieu en de Europese economie zullen daarvoor een hoge prijs betalen, samen met reizigers en luchtvaartmaatschappijen. Het is tijd voor landen om een eind te maken aan jaren van kortzichtig politiek manoeuvreren en administratieve verlamming en het Commissievoorstel te steunen om eindelijk een Single European Sky te realiseren.

Zie ook: Efficiënter Europees beheer van luchtverkeer

Tags: Single European Sky, IATA

No Comments Yet.

Leave a comment