De top-10 van Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen in 2016

De meeste ranglijstjes van luchtvaartmaatschappijen zijn een manier om geld te verdienen, een vorm van amusement of een manier om gratis publiciteit te krijgen. In sommige gevallenis het een combinatie. Ranglijstjes bieden zelden iets nieuws of bruikbaars, maar ThePointsGuy.com (TPG) is een uitzondering.

TPG publiceerde een top-1o van Amerikaanse vliegmaatschappijen op basis van hun binnenlandse vluchten. De website maakt gebruik van 10 objectieve factoren, terwijl ze expliciet de gewichten daarvan noemt (tussen haakjes): tarief (25%), routenetwerk (15%), tarieven voor bagage en vluchtwijzigingen (10%), klanttevredenheid (10%), frequent flyer programma (10%), op tijd aankomen (10%), zoekgeraakte bagage (5%), binnenlandse lounges (3%) en instapweigeringen (2%).

TPG geeft toe dat klanttevredenheid naar haar aard geen objectief oordeel van klanten is, maar wijst erop dat het aantal klachten van klanten een objectieve maatstaf is. Ze erkent ook dat zelfselectie hierbij een rol speelt aangezien het alleen gaat om mensen die de moeite nemen om een klacht in te dienen bij het Amerikaanse ministerie van transport.

Het nieuwe van het ranglijstje van TPG is, dat het een interactief instrument biedt dat klanten laat kiezen welke factoren voor hen het belangrijkst zijn.

Je kunt bijvoorbeeld het gewicht van bagage- en wijzigingstarieven verlagen of verhogen van 10% tot elk ander percentage om aan te sluiten bij je persoonlijke voorkeur. Vervolgens kun je nagaan welk resultaat dit heeft voor de ranglijst.

Je kunt dit doen met ieder ander criterium dat is gebruikt. Maar aangezien het totaal 100% moet blijven, moet je het gewicht van 1 of meer andere factoren dienovereenkomstig aanpassen.

TPG zegt dat het de ruwe totaalgegevens voor ieder criterium heeft omgezet naar een eenvoudige schaal van 10 tot 1, waarbij 10 het best is en 1 het slechtst. Maar ze verzuimt de scores te geven van de afzonderlijke luchtvaartmaatschappijen.

Hieronder staan de TPG ranglijst en de resultaten van de consumentenenquête van het marktonderzoekbureau J.D. Power. De 2016 J.D. Power North America Airline Satisfaction Study wordt zeer gewaardeerd als het gaat om het onderzoeken van de meningen van reisconsumenten.

Je kunt dus nagaan hoe die opvattingen zich verhouden tot de objectieve kijk van TPG op de gegevens. J.D. Power heeft Spirit, Hawaiian en Virgin America niet in de enquête opgenomen. Duidelijk is wel dat reizigers United Airlines aanzienlijk lager waarderen dan TPG.

Top-10 Amerikaanse maatschappijen (binnenlandse vluchten)

TPG J.D. Power survey
Alaska Airlines 1 3
United Airlines 2 8
Virgin America 3 -
JetBlue 4 1
American Airlines 5 6
Southwest Airlines 6 2
Delta Air Lines 7 4
Hawaiian Airlines 8 -
Frontier Airlines 9 9
Spirit Airlines 10 -

 

No Comments Yet.

Leave a comment