Geen emotionele steundieren meer

Lange tijd hadden passagiers in Amerika het recht ieder dier mee te nemen in de cabine voor emotionele steun. Volgens een enquête onder cabinepersoneel werd hiervan op grote schaal misbruik gemaakt.

Maar het Amerikaanse ministerie van Transport (DOT) heeft eindelijk actie ondernomen door de Air Carrier Access Act (ACAA), die het luchtvervoer van dieren reguleert, te herzien. Emotionele steundieren zijn niet langer toegestaan, alleen nog hulpdieren.

De nieuwe regel:

* Definieert een steundier als een hond die individueel is getraind om werk te doen of
taken te verrichten ten behoeve van een persoon met een handicap.
* Beschouwt een emotioneel steundier niet langer als
een hulpdier.
* Verlangt van luchtvaartmaatschappijen dat ze
psychiatrische hulpdieren gelijk behandelen als
andere hulpdieren.
* Staat vliegmaatschappijen toe door DOT ontwikkelde
formulieren te eisen voor een verklaring over de
gezondheid, gedrag en training van het hulpdier en dat in geval van een lange vlucht
het dier zijn behoefte kan ophouden of op een sanitaire manier kan doen.
* Staat luchtvaartmaatschappijen toe van personen die met een hulpdier reizen de
DOT formulieren voor hulpdieren tot 48 uur voor aanvang van de reis in te leveren.
* Verbiedt vliegmaatschappijen van gehandicapte passagiers die met een hulpdier
reizen te eisen dat ze fysiek inchecken op de luchthaven in plaats van online in te
checken.
* Staat luchtvaartmaatschappijen toe van een
gehandicapte persoon die met een  hulpdier wil
reizen te verlangen dat die het DOT formulier op de
reisdag inlevert bij de gate.
* Staat vliegmaatschappijen toe het aantal hulpdieren
die met een gehandicapte passagier reizen te beperken tot 2.
* Staat luchtvaartmaatschappijen toe van een hulpdier
te eisen dat het aan boord past in de ruimte voor de
voeten van de passagier.
* Staat vliegmaatschappijen toe te eisen dat hulpdieren op het vliegveld en aan boord
een tuigje hebben en aangelijnd of vastgebonden zijn.
* Blijft luchtvaartmaatschappijen toestaan vervoer te weigeren van dieren die agressief
gedrag vertonen en een direct gevaar vormen voor de gezondheid of veiligheid van
anderen.
* Blijft vliegmaatschappijen verbieden het vervoer van een hulpdier te weigeren
uitsluitend op grond van het ras.

Zie ook: Een emotionele steunpassagier en Een paard in de cabine

Tags: hulpdieren, emotionelesteundieren

No Comments Yet.

Leave a comment