The kleinste bikini: vervolg

BikiniOp 11 oktober 2019 schrijven we over een kleine bikini die een Taiwanese toeriste draagt tijdens haar vakantie op het Filipijnse eiland Boracay. En over de boete die ze moet betalen, ook al overtreedt ze geen enkele wet. Intussen heeft haar vriend zich erover uitgelaten. Hij vraagt gebruikers van sociale media te stoppen met haar lastig te vallen.

Kleine bikini

Als mensen haar pesten, verdient dat een krachtige veroordeling. In ons artikel betogen we dat Boracay schaarse kledij niet verbiedt. Ze overtreedt dus geen enkele wet.

Okay, ze krijgt geen boete voor het dragen van een string als bikini. Wel moet ze een boete betalen voor overtreding van een verordening die het maken en tonen van wulpse foto’s verbiedt. Dit lijkt nogal raar aangezien ze op geen enkele manier foto’s van zichzelf heeft genomen en laten zien.

Wie namen foto’s?

Degenen die wel foto’s van haar maken en verspreiden zijn andere toeristen en plaatselijke bewoners. Dus als de Boracay verordening serieus zou worden genomen, zouden toeristen en bewoners moeten zijn beboet.

Boracay politieEen belangwekkend detail is ook dat ze de bikini kocht in een plaatselijke winkel op Boracay. Is het dan niet redelijk als ze veronderstelt dat de micro bikini geen probleem zou zijn op Boracay?  Anders zou je verwachten dat verkoop van zo’n bikini verboden zou zijn.

Boete snel betaald

Maar haar vriend is wijs door toch maar snel de boete te betalen om de kwestie direct op te lossen. Dat impliceert echter niet dat hij het met de boete eens is en/of met de reden die ervoor is genoemd.

Hij voelt zich schuldig voor zijn rol in de deze zaak, die heeft geleid tot pesterijen tegen zijn vriendin. En voor de geestelijke tol die het van zijn vriendin heeft gevergd. Ook vraagt hij mensen om de vrouw niets te verwijten. Laten we hopen dat mensen haar dat niet zullen aandoen en haar vriend evenmin.

Twee decennia geleden geen probleem

Interessant is dat slechts 2 decennia geleden het hoogst waarschijnlijk helemaal geen probleem zou zijn geweest. Tot het begin van de jaren ’90 was topless zonnen geen probleem in de Filippijnen. Net zoals het geen probleem is in Europa. Maar in Bali, niet ver van de Filippijnen, was recent ook ophef over een bikini.

Zie ook: “Vliegmaatschappijen en kledingpolitie

Tags: kleine bikini, Filippijnen, Boracay

No Comments Yet.

Leave a comment