KLM niet voor zakenreizigers

KLM B-737We ontvingen de volgende vraag van een lezer.
Ik boekte een vlucht bij KLM, maar toen ik op de website zocht naar mijn betaalbewijs kon ik het niet vinden. Ik kreeg een ticket waarop alleen de code van de boekingsklasse stond, maar niet of het economy of business was. Bovendien staat er niet het totale bedrag op dat ik heb betaald, want de idioot hoge creditcard toeslag van €20 ontbreekt.
Ik vroeg KLM mij een rekening te sturen, zodat ik mijn onkosten kan declareren.
De reactie van KLM was: ”U vraagt om de factuur van uw ticket. Die kan ik u helaas niet sturen; KLM geeft geen facturen uit, omdat er geen BTW op tickets wordt geheven."
I stuur hierbij de email van KLM. Heeft ze gelijk of niet?

Antwoord van Airline Passenger Guru:
Zakelijke passagiers zijn duidelijk beter af met luchtvaartmaatschappijen die de mogelijkheid bieden het betaalbewijs te downloaden van hun website, vaak tot 30 dagen na de vlucht.

De uitspraak van KLM dat ze geen rekening kan uitgeven omdat er geen BTW wordt geheven op tickets, kan duiden op een onwetende medewerker of een gebrekkige administratie. Maar het kan ook een gemakkelijke manier zijn om je af te schepen.

KLMVliegmaatschappijen – niet alleen KLM – liegen regelmatig tegen hun klanten. Ze vertellen bijvoorbeeld passagiers die om de wettelijke compensatie vragen voor annuleringen of vertragingen dat ze daar geen recht op hebben.

EU verordening 261/2004 geeft passagiers het recht op compensatie tenzij de vertraging was veroorzaakt door buitengewone omstandigheden. Er is veel jurisprudentie waaruit blijkt technische gebreken niet als buitengewone omstandigheden gelden. Niettemin noemen veel luchtvaartmaatschappijen deze gebreken als reden voor het weigeren van compensatie. Of ze liegen gewoon over de oorzaak van de vertraging.

In dit geval is de bewering van KLM dat ze geen rekening kan geven omdat er geen BTW op tickets wordt geheven flauwekul. Denk aan exporten. Als de bewering waar zou zijn, kunnen exporteurs geen rekeningen naar hun klanten sturen, omdat op uitgevoerde goederen geen BTW wordt geheven. De bewering van KLM is absurd en toont minachting, in het bijzonder voor zakelijke klanten.

No Comments Yet.

Leave a comment