Reis trends in het corona tijdperk

De International Air Transport Association (IATA) heeft een enquête gehouden onder 4.700 reizigers in 11 landen. Die laat onder meer zien dat er enige publieke steun is voor reisbeperkingen.

Voornaamste resultaten

* 88% vindt dat als grenzen open gaan, er een juiste balans moet zijn tussen het managen van COVID-19 risico’s en het weer op gang krijgen van de economie.
* 85% meent dat regeringen doelen moeten stellen voor COVID-19 (zoals testcapaciteit of verdeling van vaccinaties).
* 84% denkt dat COVID-19 niet zal verdwijnen. We moeten de risico’s beheersen,
terwijl we gewoon leven en reizen.
* 68% vindt dat hun kwaliteit van leven heeft geleden onder de beperkingen.
* 49% denkt dat de reisbeperkingen in de luchtvaart te ver zijn gegaan.

Publieke steun voor reisbeperkingen

De IATA verbindt aan de resultaten de conclusie dat er publieke steun is voor reisbeperkingen en dat mensen zich gemakkelijker voelen met het beheersen van de risico’s van COVID-19. Maar ze zijn ook gefrustreerd over het verlies aan vrijheid van reizen: 68% geeft aan dat de kwaliteit van het leven eronder lijdt. Bijna 40% van de respondenten ondervindt geestelijke spanning en mist een belangrijk menselijk moment als gevolg van de reisbeperkingen. En meer dan ⅓ zegt dat beperkingen hen belemmert om normaal zaken te doen.

Reizen in de toekomst

Met betrekking tot toekomstige reizen zijn de belangrijkste conclusies:

* 57% verwacht binnen 2 maanden nadat de pandemie is bedwongen weer te reizen.
* 72% wil zo snel mogelijk weer reizen om familie en vrienden te zien.
* 81% denkt dat het waarschijnlijker is dat ze reizen als ze eenmaal gevaccineerd zijn.
* 84% zegt dat ze niet zullen reizen als er een kans op quarantaine op de bestemming is.
* 56% denkt dat ze reizen zullen uitstellen tot de economie stabiliseert.

Zie ook: CIVID-19 en grenzen

Tags: reisbeperkingen, kwaliteit van leven, COVID-19, reizen in de toekomst,

No Comments Yet.

Leave a comment