Ryanair stelt compensatie 4 jaar uit

Ryanair planeIn 2017 vliegen 4 passagiers met Ryanair van Malta naar Nederland, waar ze meer dan 3 uur te laat aankomen. De reden is een kapotte boordradio die moet worden vervangen. Na aankomst claimen de passagiers via Claimingo €400 compensatie per persoon met een verwijzing naar EU Verordening 261/2004.

Compensatie

De vliegmaatschappij weigert te betalen en verwijst naar het sessieverbod in haar algemene voorwaarden. Dit houdt in dat een derde partij geen claim kan indienen namens een gedupeerde passagier.

Een tweede argument van Ryanair is de defecte boordradio. De luchtvaartmaatschappij beweert dat dit een buitengewone omstandigheid is die de vliegmaatschappij ontheft van de verplichting om compensatie te betalen. Maar volgens jurisprudentie van Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) is dat niet zo.

Rechtbank

Een rechter doet een uitspraak

Geen wonder dat de passagiers in2018 naar de rechtbank Oost-Brabant stappen. Maar die wekt verbazing door Ryanair in het gelijk te stellen, omdat de algemene voorwaarden een sessieverbod bevatten. Dus gaan de passagiers in hoger beroep bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

Het Hof doet een uitspraak

Het Hof oordeelt dat het sessieverbod van Ryanair in strijd is met zowel de Nederlandse als de Europese wetgeving. Daarom oordeelt ze dat het sessieverbod in de algemene voorwaarden van Ryanair nietig is.

De rechtbank gaat ook in op het argument van Ryanair dat de defecte radio een buitengewone omstandigheid zou zijn, die Ryanair zou ontheffen van de plicht tot het betalen van compensatie. Hij komt tot de conclusie dat een kapotte radio geen buitengewone omstandigheid is. Luchtvaartmaatschappijen moeten garanderen dat er een werkende radio aan boord is.

Geen buitengewone omstandigheid

De wet beschrijft een buitengewone omstandigheid als iets dat niet kon worden vermeden zelfs als alle redelijke maatregelen waren genomen. Dit houdt onder andere in regelmatig onderhoud. Dus is een kapot onderdeel of instrument geen reden de vliegmaatschappij te ontslaan van de verplichting tot het betalen van compensatie in geval van een vertraging.

Ryanair moet betalen

Vier jaar na dato bepaalt de rechtbank dus dat Ryanair €1.600 aan compensatie moet betalen, Bovendien beslist de rechtbank dat Ryanair opdraait voor alle juridische kosten die de passagiers hebben moeten maken om tot deze beslissing te komen.

Zie ook: Hoe krijg je compensatie van Ryanair?

No Comments Yet.

Leave a comment