Hoe KLM omgaat met een werkneemster

KLMKLM VIP behandeling moet compensatie betalen aan een begeleidster van Very Important Persons (VIPs) of commercieel en volgens protocol belangrijke passagiers. Ze heeft bijna 38 jaar zonder problemen bij de luchtvaartmaatschappij gewerkt.

VIPs

Maar dat verandert als ze klaagt over het toenemende aantal pornosterren, rappers, stoned kindsterretjes en dronken “beroemdheden” die ze moet begeleiden. KLM stelt haar klacht niet op prijs en ontslaat haar wegens verzuurde arbeidsverhoudingen.

Transitievergoeding

Een kantonrechter wijst haar een transitievergoeding toe van €70.000 die KLM moet betalen. Maar de rechter weigert een extra vergoeding, omdat KLM niets zou zijn te verwijten.

In beroep

GerechtsgebouwDe vrouw gaat in beroep tegen de uitspraak en het Amsterdamse gerechtshof oordeelt dat KLM wel degelijk ernstig verwijtbaar heeft gehandeld voorafgaande aan het ontslag. De vliegmaatschappij toont zich agressief in plaats van behulpzaam bij het vinden van een oplossing als de verhoudingen verzuren.

Bovendien blijkt de vrouw een klacht te hebben ingediend namens haar collega’s over het dalende niveau van de commercieel en volgens protocol belangrijke passagiers.

Uitspraak gerechtshof

Het gerechtshof bepaalt dat de vrouw recht heeft op een hogere vergoeding dan KLM heeft betaald. De luchtvaartmaatschappij moet een aanvullend bedrag betalen van €75.000.

Zie ook: KLM betaalt compensatie bij uitzondering

Tags: KLM, VIPs, pornosterren, beroemdheden

No Comments Yet.

Leave a comment