Een emotionele steunpassagier

Emotionele steundieren zijn een typisch Amerikaans verschijnsel. Deze dieren zijn vaak storend in de cabine. Uit een enquête onder Amerikaans cabinepersoneel blijkt dat ruim 98% van de ondervraagden de afgelopen 2 jaar werkte op een vlucht met ten minste 1 emotioneel steundier aan boord.

Geen wonder dat de Amerikaanse Association of Flight Attendants (AFA) het Amerikaanse ministerie van transport oproept actie te ondernemen om het misbruik van de omschrijving van emotioneel steundier te beperken. Hoewel sommige luchtvaartmaatschappijen onlangs al actie ondernamen door strengere regels in te voeren, kan het ministerie dit verschijnsel voor de hele bedrijfstak reguleren.

Onjuiste claims

"Het wijdverbreide misbruik in het luchtverkeer door de noodzaak van een emotioneel steundier te claimen heeft een negatief effect op alle passagiers. Het is een veiligheids- en gezondheidsprobleem," zegt Sara Nelson, president van AFA. Vrij veel passagiers proberen te vermijden dat ze moeten betalen voor het vervoer van hun huisdier door valselijk te beweren dat het een emotioneel steundier is.

Het is dus niet verrassend dat 61% van het cabinepersoneel zegt te hebben gewerkt op een vlucht waar een emotioneel steundier de orde in de cabine verstoorde. Meer dan de helft (53%) van de verstoringen had te maken met agressief of dreigend gedrag van het dier.

Gezondheidsrisico's

Een stewardess geeft een voorbeeld van een passagier wiens gezondheid werd bedreigd door een emotioneel steundier. Een tiener die tussen 2 emotionele steundieren zat. kreeg een allergische reactie en moest zuurstof worden toegediend.

Andere voorbeelden zijn onder meer een hond die hapt naar de kuit van een stewardess die voorbij loopt. Een hond die een stewardess bijt, terwijl ze een drankje op een opklaptafeltje probeert te zetten. En het herhaaldelijk uitvallen naar cabinepersoneel, passagiers en kinderen.

Niet minder dan 43% van de verstoringen betreffen dieren die niet in de toegewezen ruimte passen, door de cabine zwerven of tijdens de vlucht voortdurend blaffen. Een vogel was 3 kwartier zoek in de cabine en een hond stond de hele vlucht in het gangpad, waardoor hij de doorgang blokkeerde. Cabinepersoneel zegt ook dat dieren vaak los lopen in de cabine nadat hun baasjes tijdens de vlucht in slaap zijn gevallen.

Rolwisseling

Ironisch is het geval van een stewardess die via de intercom vraagt of er een dierenarts aan boord is, omdat een hond ademhalingsproblemen heeft. Een verpleegster aan boord die assistentie verleent, raadt het baasje aan het dier goed vast te pakken en ertegen te praten, omdat het een aanval van angst heeft. Dit is dus een geval van een emotionele steunpassagier voor een dier.

Andere bevindingen van de enquête zijn onder meer:
*   64% van het cabinepersoneel denkt niet dat het beleid en de procedures met betrekking tot emotionele steundieren effectief is.
*   26% van de ordeverstoringen heeft betrekking op emotionele steundieren die in de cabine poepen of plassen.

Tag: emotioneel steundier

No Comments Yet.

Leave a comment