Efficiënter Europees beheer van luchtverkeer

Een gemoderniseerd beheer van het Europese luchtruim en het creëren van duurzame en doelmatige vliegroutes. Dat is wat de Europese Commissie  voorstelt. Het niet aanpassen van de capaciteit van de luchtverkeersleiding zou tot gevolg hebben extra kosten, vertragingen en meer CO2 uitstoot. In 2019 kostten vertragingen de EU €6 miljard en leidden tot 11,6 miljoen ton extra CO2 emissies. Het verplichten van piloten te vliegen in een gebied met druk luchtverkeer in plaats van een rechtstreekse vliegroute leidt ook tot onnodige CO2 uitstoot. En hetzelfde geldt voor vliegmaatschappijen die langere routes nemen om zones met hogere overvliegtarieven te vermijden.

Gemeenschappelijk Europees luchtruim

Het verlagen van emissies blijft een belangrijke uitdaging voor de luchtvaart. De Europese Commissie denkt dat het gemeenschappelijke Europese luchtruim de weg vrijmaakt voor een Europees luchtruim dat optimaal wordt gebruikt en moderne technologieën omarmt. Per slot van rekening was dit de reden waarom het gemeenschappelijke Europese luchtruim in 2004 is ingevoerd.

Het verzekert gezamenlijk netwerkbeheer, dat gebruikers van het luchtruim in staat stelt om milieuvriendelijke routes te kiezen. Bovendien maakt het digitale diensten mogelijk die niet noodzakelijkerwijs de aanwezigheid van plaatselijke infrastructuur vereisen.

Acties

Om veilig en kosteneffectief beheer van het luchtverkeer te realiseren, stelt de Commissie de volgende acties voor:
1. Versterking van het Europese netwerk en het beheer ervan om congestie en suboptimale vliegroutes te vermijden.
2. Bevordering van een Europese markt voor datadiensten die nodig zijn voor een beter beheer van het luchtverkeer.
3. Stroomlijning van de economische regulering van luchtverkeersdiensten namens de lidstaten om een grotere duurzaamheid en veerkracht te stimuleren.
4. Bevordering van betere coördinatie van de definitie, ontwikkeling en inzet van innovatieve oplossingen.

Volgende stap

De volgende stap voor de Europese Commissie is een voorstel naar de Raad van de EU en het Europees Parlement te sturen. Als het voorstel uiteindelijk is aangenomen, kan het worden ingevoerd.

Zie ook: Zijn treinen beter voor het milieu dan vliegtuigen?

Tags: Europese luchtruim, CO2 uitstoot, doelmatige vliegroutes

No Comments Yet.

Leave a comment